Home शैक्षिक बचत

शैक्षिक बचत

शैक्षिक बचत

शैक्षिक बचत

यस बचत योजना अन्र्तगत विद्यार्थी सदस्यहरुले उच्च शिक्षा सम्म अध्ययन गर्नका लागि निश्चित अवधिसम्म न्युनतम मासिक रु १,००० अनिवार्य जम्मा गर्दै जानुपर्ने छ । तोकिएको अवधि समाप्त भएपछि साँवा ब्याज एकमुष्ठ भुक्तानी दिइने छ ।